Privātuma politika

Kas ir sīkdatne?
Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?
KT MEDIA tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai:
atcerētos vai esat jau piekritis tam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes; analizētu apmeklētāju darbības tīmekļa vietnē (pieslēguma laiku, ilgumu, skatītākās sadaļas);atpazītu vai tiek izmantots JavaScript.
Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai jūs personiski identificētu, un dati par jūsu navigāciju ir mūsu kontrolē. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tikai un vienīgi tiem mērķiem, kas norādīti šajā privātuma politikas informācijas sadaļā.

Google Analytics
KT MEDIA tīmekļa vietnē ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir ktmedia.lv tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām.

Ja Jūs nevēlaties, lai KT MEDIA iegūtu informāciju par
Jūsu aktivitātēm šajā tīmekļa vietnē, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on papildrīks . Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.

Kā izslēgt vai izdzēst sīkdatnes?
Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies pilnvērtīgi.

Informācija par personas datu apstrādi
Mēs ievērojam Jūsu tiesības uz privātumu
Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, uzticot mums savus personas datus. Mēs rūpējamies, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums ir drošībā. Mums ir svarīgi lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un mūsu privātuma vadlīnijām.

Kādēļ mēs pieprasām personas datus?
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu Jūsu saziņas formas pieprasījumus, ziņojumus vai jautājumus. Jūsu sniegtā informācija tiek izmantota, lai mēs ar Jums varētu sazināties.

Mēs apstrādājam
Jūsu personas datus, lai veiktu identifikāciju un saistītu Jūs ar attiecīgo pieteikumu, jautājumu vai pieprasījumu. Tas tiek darīts tikai tajos gadījumos, kad mums ir nepieciešams identificēt Jūsu personu.

Kādus personas datus mēs ievācam?
Personas datu veidi: vārds, uzvārds, kontaktinformācija – e-pasts, tālruņa numurs, IP adrese Juridiskais pamats: jūsu piekrišana, atzīmējot to saziņas formā.
Glabāšanas laiks: Kamēr jūsu iesniegtais jautājums vai pieteikums ir aktuāls. Kad šis periods ir beidzies un dati nav nepieciešami saziņai, mēs izdzēsīsim Jūsu personas datus vai samazināsim iespējas Jūs identificēt.

Nosūtot mums savu pieteikumu vai jautājumu, Jūs apliecināt, ka norādītie personas dati ir precīzi un pareizi.


Personas datu izpaušana
Lai ievērotu likumdošanu, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc pamatota pieprasījuma. Mums ir tiesības nodot Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu savas intereses.

Kur mēs apstrādājam jūsu personas datus?
Mēs rūpējamies lai apstrādātu Jūsu personas datus ES/EEZ valstīs. Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

Kur mēs glabājam datus?
Mūsu informācijas sistēma jeb mājaslapa tiek izvietotas https://www.nic.lv/ datu centrā, fiziskā atrašanās adrese: Raiņa bulv. 29, Rīga, LV-1459, Latvija

Jūsu tiesības
Likumdošana datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi:
Piekļuve personas datiem
Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt sarakstu ar Jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam.

Personas datu labošana
Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības pieprasīt mums veikt labojumus vai papildinājumus.

Piekrišanas atsaukšana
Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei.

No 2018. gada 25. maija, Jums ir tiesības:
Izteikt iebildums pret Jūsu datu apstrādi
Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, tomēr mēs varam turpināt apstrādāt Jūsu datus arī tādā gadījumā, ja būsiet iebildis/-usi pret to, gadījumā, ja mums būs pamatots iemesls turpināt apstrādāt datus.

Datu izdzēšana
Pamatotā gadījumā Jums ir tiesības pieprasīt mums dzēst Jūsu personas datus,tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus.

Personas datu apstrādes ierobežojums
Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi pamatotā gadījumā.

Personas datu pārnesamība
Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai noslēgto līgumu, un tikai tādā gadījumā, ja personas datu apstrādāšana tiek veikta automatizēti.

Lai izmantotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

Saziņa jautājumu vai neskaidrību gadījumā

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.
Ja neesat apmierināts/-a ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt pamatotu sūdzību Datu Valsts inspekcijā.

Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija